Cloud – online úložiská

Ako cloud funguje?

Zmyslom cloudových riešení je presunúť časť funkcionalít zo stolových počítačov na server.  My sa špecializujeme na oblasť výmeny dát pomocou cloudu. Vďaka cloudovému serveru je možné mať všetky dáta synchronizované medzi viacerými počítačmi alebo mobilnými zariadeniami.

Je možné mať viacero úrovní používateľov a zdielať s nimi len určité dáta. Napríklad účtovné oddelenie nevidí záznamy obchodného oddelenia, ak to nie je vyslovene nutné.

Cloud vo všeobecnosti

Ako funguje cloud

Zdieľanie medzi zariadeniami

Zdieľanie medzi zariadeniami