Cloudové konto

Na Váš cloud sa môžete prihlásiť z nasledovnej adresu: https://cloud.wellit.sk

Je dôležité, aby spojenie bolo cez protokol HTTPS. Pokiaľ sa nepridá automaticky, musíte ho zadať ručne.

Vaše prihlasovacie údaje ste dostali pri aktivácii služby. Pokiaľ ste heslo zabudli, je možné si ho znova nastaviť po prvom zlom zadaní hesla. Na Váš e-mail si môžete poslať link na resetovanie Vášho hesla.

Stiahnutie klienta pre Váš počítač

Vyberte si svoju platformu a podľa toho si stiahnite klienta do Vášho počítača. K jednému účtu môžete byť pripojení z viacerých počítačov a z rôznych platforiem (OS X, Linux, Windows).

Nastavenie klienta

Po stiahnutí klienta ho nainštalujte a pokračujte podľa pokynov inštalácie. Po dokončení inštalácie, nastavte svojho klienta nasledovne:

Serverová adresa: https://cloud.wellit.sk
Používateľské meno a heslo: zadajte podľaVašich údajov, ktoré ste dostali
Vyberte lokálny priečinok na Vašom počítači, kam sa Vám budú synchronizovať dáta.