E-mailové konto

Na Váš e-mail sa môžete prihlásiť na adrese: https://mail.wellit.sk
Spravovať Vaše e-mailové kontá môžete na adrese: https://mailadmin.wellit.sk
Jednotliví používatelia si spravujú svoje e-maily tu: https://mailadmin.wellit.sk/users

Je dôležité, aby spojenie bolo cez protokol HTTPS. Pokiaľ sa nepridá automaticky, musíte ho zadať ručne.

Prihlasovacie meno je vždy celá e-mailová adresa. Napr.: info@vasadomena.sk. Prihlasovanie údaje ste obdržali pri zriadení Vašej služby.

Nastavenie poštového klienta

Ak na prijímanie pošty používate poštového klienta, využite nasledovné údaje:

Server prichádzajúcej pošty

Protokol: IMAP
Server: mail.wellit.sk (alternatívne imap.wellit.sk)
Metóda overenia: normálne heslo / heslo / nešifrované heslo
Prihlasovacie meno/e-mailová adresa: vasaadresa@vasadomena.sk (vždy celá adresa)
Heslo: Vaše heslo

Alternativa 1:
Port: 143
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS (TLS)

Alternatíva 2:
Port: 993
Zabezpečenie pripojenia: SSL

Server odchádzajúcej pošty

Protokol: SMTP
Server: mail.wellit.sk (alternatívne smtp.wellit.sk)
Metóda overenia: normálne heslo / heslo / nešifrované heslo
Prihlasovacie meno/e-mailová adresa: vasaadresa@vasadomena.sk (vždy celá adresa)
Heslo: Vaše heslo

Alternatíva 1:
Port: 587
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS (TLS)

Alternatíva 2:
Port: 465
Zabezpečenie pripojenia: SSL

Prečo server označil správu ako [***** SPAM *****] ?

Správa, ktorá bola takto označená, obsahuje škodlivý obsah, alebo bola odoslaná z nedôveryhodného servera. Pokiaľ si myslíte, že systém nesprávne vyhodnotil niektorú zo správ, môžete nám napísať na info@wellit.sk a my toto označenie preveríme. Pôvodná správa sa vždy nachádza v prílohe. Otvárajte ju iba v prípade, že odosieľateľovi skutočne dôverujete.

Automatická odpoveď

Pre nastavenie automatickej odpovede (Som na dovolenke... Som mimo kancelárie...) je potrebné sa prihlásiť na https://mailadmin.wellit.sk/users. Prihlasovacie meno je Vaša celá e-mailová adresa (napr. info@vasadomena.sk). Heslo je Vaše heslo, ktoré používate na prihlásenie do e-mailu.

Z hlavnej ponuky si vyberte položku "Automatická odpoveď", vyplňte dátum, predmet správy a samotnú správu. Dobrým zvykom je do tejto správy uviesť dátum Vašej neprítomnosti a iný kontakt, na ktorý sa môžu ľudia obrátiť v čase Vašej neprítomnosti. V odpovedi je možné používať iba čistý text.