Cenník

Web

Položka
Cena bez DPH
Sadzba DPH
Cena s DPH
Web Základ
250,- €
20%
300,- €
Web Štandard
550,- €
20%
660,- €
Web Na mieru
550,- €
20%
660,- €
E-shop
650,- €
20%
780,-€

Pri weboch a e-shopoch je uvádzaná spodná hranica ceny. Rozšírenia a prispôsobenia mimo stanovený rozsah balíka sa môžu premietnuť do konečnej ceny.

Aplikácie a Cloud

Keďže kalkulácia ceny veľmi úzko súvisí s funkcionalitou a požiadavkami klienta, konečná cena sa určuje až na základe špecifikácie.

Hosting

Položka
Cena bez DPH
Sadzba DPH
Cena s DPH
Emailový server
1,00 €
20%
1,20 €
Emailová schránka
0,10 €
20%
0,12 €
250MB priestoru
0,50 €
20%
0,60 €
MySLQ databáza
0,50 €
20%
0,60 €
Základný hosting
2,30 €
20%
2,76 €
Štandardný hosting
4,70 €
20%
5,64 €
Maximálny hosting
13,00 €
20%
15,60 €

Ceny hostingov sú uvádzané za mesiac. Minimálná možná doba hostingu je 1 rok.

Všeobecné

Položka
Cena bez DPH
Sadzba DPH
Cena s DPH
Programátorská hodina
24,00 €
20%
28,80 €